DERGİ HAKKINDA

 

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ (KUZFAD)

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (KUZFAD), Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin çift kör hakemli, elektronik ortamda açık erişimli olarak yayımlanan bilimsel yayın organıdır. Dergi, 2021 yılında yayın hayatına başlamıştır. Elektronik ortamda okuyucuya sunulan derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

 

AMAÇ VE KAPSAM

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi’nde; ziraat bilimine ilişkin tüm alanlarda (bahçe bitkileri, bitki koruma, biyosistem mühendisliği, peyzaj mimarlığı, tarım ekonomisi, tarımsal biyoteknoloji, tarla bitkileri, toprak bilimi ve bitki besleme ile zootekni konularında ve bunlarla ilişkili alt bilim dallarında) etik kurallara uyumlu olarak hazırlanmış , güncel ve özgün araştırmalar, derleme makaleler ile teknik not ve editöre mektup türündeki bilimsel çalışmalar yayımlanır.

Başlangıç Yılı: 2021

E-ISSN: xxxxxxxx

Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı

Yayıncı: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi


Copyright © BAUM 2015