Açık Erişim Politikası

Açık Erişim Politikası

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi; Budapeşte Açık Erişim Girişimi’nde yer alan, hakemli dergi literatürünün açık erişimli olması girişimini destekler ve yayımladığı tüm yazıları herkesin okuyabileceği ve indirebileceği bir ortamda ücretsiz olarak sunar. Bu bildirgede açık erişim; bilimsel literatürün İnternet aracılığıyla finansal, yasal ve teknik bariyerler olmaksızın, erişilebilir, okunabilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir, yazdırılabilir, taranabilir, tam metne bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olması” olarak tanımlanmıştır (https://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/turkish-translation ).

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi’nde yayımlanan makaleler, yazarına ve esas kaynağına atıfta bulunulduğu sürece, yazarlardan ve yayıncıdan izin almaksızın kullanılabilir.


Copyright © BAUM 2015