Danışma Kurulu

Prof. Dr. Adnan DEĞİRMENCİOĞLU - Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Prof. Dr. Alma KOKHMETOVA - Kazakh National Academy of Sciences Republic of Kazakhstan, Kazakistan

Prof. Dr. Arif Behiç TEKİN - Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Prof. Dr. Cengiz SANCAK - Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Türkiye

Prof. Dr. Danilo MONARCA - Coordinator of the PhD board in Engineering for Energy and Environment Department of Agriculture and Forest Sciences (DAFNE), Italya

Prof. Dr. Muttalip GÜNDOĞDU – Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Türkiye

Prof. Dr. Muhammed ASHFAQ - MNS University of Agriculture, Pakistan

Prof. Dr. Orhan ÖZÇATALBAŞ - Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarım ekonomisi Bölümü, Türkiye

Prof.Dr. Rüştü HATİPOĞLU - Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Türkiye

Prof.Dr. Selahattin ÇINAR - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Türkiye

Prof. Dr. Sezai ERCİŞLİ – Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Türkiye

Prof. Dr. Tehmina MANGAN - Sindh Agriculture University, Faculty of Agricultural Social Sciences, Department of Agricultural Economics, Pakistan

Doç. Dr. Levent MERCAN - Samsun Ondokuz Mayıs Üniverstesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Seher KADIROVA - Department of Electronics of the University of Ruse, Bulgaristan

Dr. Olfa EZZINE - National Research Institute of Rural Engineering, Water and Forests (INRGREF), Tunus

Dr. Pelin ACAR - Türkiye Milli Botanik Bahçesi Müdürlüğü, TAGEM, Türkiye

 

 


Copyright © BAUM 2015