Etik Politikası

Etik Politikası

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi; COPE (Committee on PublicationEthics) tarafından hazırlanan       “International Standarts of EditorsandAuthors” başlıklı yönergeyi benimser. Bu doğrultuda derginin yazar, editör ve hakemlerindende yönergeden yararlanılarak hazırlanmış olan aşağıdaki etik sorumlulukları benimsemesini bekler.

Yazarların Etik Sorumlulukları

 • Araştırma, etik kurallara ve mevzuata uygun olarak yapılmış olmalıdır.
 • Araştırma sonuçları; uydurma, tahrifat veya uygunsuz veri paylaşımı olmadan doğru biçimde verilmiş olmalıdır.
 • Araştırma yöntemi, açıkça tanımlanmış olmalıdır.
 • Yazarlar, araştırmanın orijinal olduğunu, intihal olmadığını ve başka yerde yayınlanmamış olduğunu belirtmelidir.
 • Tüm yazarlar, gönderilen yayın için ortak sorumluluk almalıdır.
 • Tüm yazarlar, araştırmaya katkı sağlamış olmalıdır.
 • Sorumlu yazar, finansal destek ve çıkar çatışmaları ile ilgili açıklama yapmalıdır.
 • Tüm klinik çalışmalarda Helsinki Deklarasyonu ilkelerine uyulmalıdır.
 • Araştırmaya katılan katılımcılardan aydınlatılmış onam alınmalı, buna ilişkin bilgi yöntem kısmında verilmelidir.
 • Deney hayvanı ve hayvan çalışmalarında Laboratuvar Hayvanlarının Bakım ve Kullanım Kılavuzu prensiplerine göre davranılmalıdır.
 • Etik kurul onayına ilişkin komitenin adı ve kararın sayısı ile tarihi verilmelidir.

Editörlerin Etik Sorumlulukları

 • Editörler, yayınlanan her türlü araştırmanın sorumluluğunu üstlenir.
 • Editörler, adil ve tarafsız biçimde, uygun hakem değerlendirme sürecini başlatır ve yürütür.
 • Editörler, tamamen şeffaf, eksiksiz ve dürüst bir editöryal politika yürütür.
 • Editörler, yayınlanan araştırmaları kaydetmeli; yayını geri çekme, şüpheli yayın veya yayın hakkında aşırma iddiası gibi durumlarda düzeltme yapmalı ve açıklama yayınlamalıdır.
 • Editörler, hakemden ya da diğer editörlerden kaynaklanan suiistimalleri takip etmelidir.
 • Editörler, insanlar ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda etik durumu eleştirel olarak değerlendirmelidir.
 • Editörler; hakemlere ve yazarlara kendilerinden ne beklendiğini söylemelidir.
 • Editörlerin çıkar çatışmaları ile baş edebilmek için uygun politikaları olmalıdır.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları

 • Hakem, profesyonel sorumlulukları gereğince, derginin amaç ve kapsamına uygun olarak kendisine gönderilen makaleyi değerlendirir.
 • Kişisel bilgilerini, iletişim bilgilerini ve uzmanlık alanı ile ilgili bilgileri paylaşır ve uzmanlık alanı ile ilgili adil ve doğru biçimde temsil eder.
 • Hakemler, incelemeyi yapamasalar bile makaleyi değerlendirmeleri ve sonucu bildirmeleri için verilen süre bittiğinde editöre bir yanıt vermelidir.
 • Hakemler, kendilerine makale değerlendirmek için verilen sürede makaleyi değerlendiremeyeceklerini düşündüklerinde hakemliği reddedebilirler.
 • Hakemlerin yapacakları ilk iş makaleyi okumak, derginin yayın politikalarını gözden geçirmektir.
 • Hakemler, derginin izni olmadan yazarlarla doğrudan iletişim kuramazlar.
 • Hakemler, makalenin değerlendirilmesinde bir başka araştırmacıdan yardım alamazlar.
 • Hakemlerle yazarlar arasında ırk, din, etnik köken, siyasi görüş, ticari ya da cinsiyetle ilgili konularda ortaya çıkabilecek yan tutmaların (bias) önlenmesi için çift kör hakem değerlendirmesi benimsenir.
 • Hakemler, makale değerlendirmesini derginin önerdiği formları doldurarak sunar.
 • Hakemler, yazarlar tarafından okunması için editöre görüş, öneri ve yorumlarını bildirir.
 • Hakemlerin değerlendirme sonucu kabul/düzeltme/ret ise hakemden tavsiye istenir.

Copyright © BAUM 2015