ÖNCEKİ SAYILAR
Editörler
Baş Editör Prof.Dr.Ahmet KAZANKAYA
 
  
 
Cilt,Sayı,Tarih
2021_02/Kırşehir/31.12.2021
 
Kapak | Jenerik |   İçindekiler      
 
Kadir EROĞLU, İsmail DEMİR
Aspir (Carthamus tinctorious L.) Tarımında Çiftçi Eğiliminin Belirlenmesi Mucur İlçesi Örneği
Determination of Farmer Tendency in Safflower (Carthamus tinctorious L.) Farming Evidence from Mucur District
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Sedat BOYACI, Duran GÜLEÇ
Seralarda Yalıtım Değerleri Farklı Isı Perdelerinin Enerji Tasarrufuna Etkisinin Belirlenmesi: Kırşehir İli Örneği
Determination of The Effect of Thermal Screens with Different Insulation Values on Energy Saving in Greenhouses: Example of Kırşehir Province
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Muhammet DEMİR , Fazıl ŞEN
2021 Yılında Görülen Kuraklığın Van İlindeki Bazı Su Kaynakları ve Balıkçılığa Etkileri
Effects of Drought in 2021 on Some Water Resources and Fisheries in Van Province
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Elif ARSLAN, Melih YILAR
Zeytin Karasuyunun Bazı Kültür Bitkileri Üzerine Etkisi
The Effect on Some Cultivated Plants of Olive Blackwater
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Bahadır ALTUN, Zerrin TAŞ, Nuray AKBAYIR, Hüseyin KAÇMAZ, Samet KURT, Mehmet Oktay AKGÜL, Ahmet BİRGE, Menise Damla AYDIN, Gülden YILDIRIM, Ahmet ÖZATEŞ
Yemişen (Crataegus monogyna Jacq.) Tohumlarının Canlılıkları Üzerine Sülfürik Asitte Bekletme Sürelerinin Etkileri
Effects of Soaking Times in Sulfuric Acid on The Viability of Hawthorn (Crataegus monogyna Jacq.) Seeds
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Mehmet SARI, Harun SALMAN
Besi Sığırlarında Refah Kalitesinin Değerlendirilmesi: İyi Besleme, İyi Barındırma
The Evaluation of Welfare Quality in Beef Cattle: Good Feeding, Good Housing
Özet | Abstract | Tam Metin
 

Copyright © BAUM 2015